Barion Pixel

1 Általános információk

A Kórusok Éjszakája a Csíkszerda Kortárs Közösségi Egyesület (Cégjegyzékszám: 07-02-0003014, székhely: 1063 Budapest, Szív utca 42. IV/1, adószám: 18747791-1-42, a továbbiakban Szervező) által szervezett rendezvénysorozat. A Szervező a Rendezvény bizonyos programjainak látogatását belépőjegyhez köti. A belépőjegy megvásárlásával a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre Szervező és a jegyek értékét kiegyenlítő magánszemély vagy cég (a továbbiakban Vevő) között.

2 A Szervező adatai

Név: Csíkszerda Kortárs Közösségi Egyesület

Székhely címe: 1063 Budapest, Szív utca 42. IV/1

Cégjegyzékszám: 07-02-0003014

Nyilvántartást vezető cégbíróság: Székesfehérvári Törvényszék

Statisztikai számjel: 18747791-9499-529-07

Adószám: 18747791-1-42

Bankszámlaszám: MagNet Bank 16200106-11610531

E-mail cím: egyesulet@csikszerda.hu

3 A Kórusok Éjszakája

3.1 A Kórusok Éjszakája (a továbbiakban Rendezvény) egy több programpontból álló kulturális eseménysorozat, melyen az események az alábbi típusokba sorolhatók:

  • Színpadi program: Kóruskoncertek a Szervező által kiválasztott helyszíneken. Ezek a helyszínek korlátozott befogadóképességgel rendelkeznek. A Szervező a Színpadi programok látogatását belépőjegyhez köti, a jogosultságot a helyszínek bejáratánál ellenőrzi.
  • Flashmob: Rövid kórusprodukciók nyilvános helyszíneken (utcák, terek stb), melyek bárki számára ingyenesen látogathatók.
  • Éneklő Kert/Utca/Tér: Egy adott útvonalon több időben és térben összehangolt Flashmob-esemény. Ezek a flashmobokhoz hasonlóan bárki számára dímentesen látogathatóak.
  • Daltanítás, közös éneklés: Előre meghirdetett helyszínen és időpontban megrendezett daltanítás vagy közös éneklés.

3.2 A Szervező a Színpadi programok műsortervét a Rendezvény honlapján (korusokejszakaja.hu), valamint a helyszínen megjelenő programfüzetekben ismerteti. A Flashmobok, az Éneklő Utca/KertTTér és a daltanítás, közös éneklés programját a Szervező nem, vagy csak részben ismerteti.

3.3 A Rendezvény időpontja: 2024. június 8.

4 Jegyvásárlás és a szerződés létrejötte

A Szervező online elővételi jegyvásárlási lehetőséget biztosít a Rendezvényre a korusokejszakaja.hu weboldalon (a továbbiakban: Webshop) keresztül. A Webshopban a Vevő regisztráció nélkül vásárolhat. A Jegyvásárlás lépései a következők:

4.1 Jegyek kiválasztása

4.1.1 A Vevő a Webshopban kiválasztja, hogy milyen típusú és mennyi jegyet szeretne vásárolni. A Webshop jegyvásárlási felülete az alábbi oldalon érhető el: https://korusokejszakaja.hu/jegyek

4.1.2 A Jegyek típusai és egységárai a következők:

Felnőtt jegy (18 éves kortól): elővételben 3500 Ft, a helyszínen 4000 Ft

Gyerekjegy (6-17 éves kor között): 1500 Ft

6 éves kor alatt a rendezvény ingyenes

Támogatói jegy: 10.000 Ft

4.1.3 Az árak bruttó árak, magyar forintban értendők.

4.1.4 Vevő megadja a vásárláshoz szükséges további adatait:

  • Név
  • E-mail cím
  • Számlázási adatok (Számlán szereplő név, cég esetén cégnév és adószám, számlázási cím)

4.1.5 Vevő áttekinti a megadott információkat, majd a Fizetés Barionnal gombra kattintva átkerül a fizetési felületére. A Jegyvásárlás gomb megnyomásával egyidejűleg Vevő elfogadja jelen ÁSZF feltételeit.

4.2 Fizetés

4.2.1 Az online fizetés a Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5., a továbbiakban: Fizetési Szolgáltató) rendszerén keresztül történik. A fizetéssel egyidejűleg Vevő elfogadja a Fizetési Szolgáltató általános szerződési feltételeit.

4.2.2 A Vevő a Fizetési Szolgáltató oldalán kiválaszt egy fizetési módot, majd a Fizetési Szolgáltató útmutatásait követve fizet. Az itt megadott adatokat a Fizetési Szolgáltató kezeli, azokat a Szervező nem éri el.

4.2.3 Sikeres fizetést követően a Vevőnek van lehetősége a Fizetési Szolgáltatótól visszatérni a Webshop oldalára, ahol a fizetés állapotáról és a jegyátvétel részleteiről kap információt.

4.3 Fizetési visszaigazolás, a szerződés létrejötte

4.3.1 Sikeres fizetést követően a Webshop visszaigazoló e-mailt küld a Vevőnek (a továbbiakban Utalvány), mely tartalmazza a megvásárolt jegyek információit, valamint a rendelés sorszámát. A Webshop által küldött e-mail nem belépőjegy, belépésre nem jogosít.

4.3.2 A Webshop általi visszaigazoló e-maillel jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre Vevő és Szervező között. Szervező köteles a sikeres vásárlást követő 72 órán belül a Vevő által megadott e-mail címre elküldeni az Utalványt.

4.3.3 Bármilyen okból sikertelen vásárlás esetén a szerződés nem jön létre, visszaigazoló e-mail nem kerül elküldésre.

4.4 Számlázás

4.4.1 Sikeres online fizetést követően Vevő elektronikus számlát kap az általa megadott e-mail címre. Az elektronikus számlát a KBOSS.hu Kft (Székhely: 2000 Szentendre, Táltos utca 22/b, a továbbiakban Számlázási Szolgáltató) állítja ki és küldi el a Vevőnek.

4.5 A Jegyek átvétele

4.5.1 Személyes átvétel 2024. június 8-án lehetséges 14:00 órától a Rendezvény Pollack Mihály téri információs pultjánál (1088 Budapest, Pollack Mihály tér) és Mikszáth Kálmán téri információs pultjánál (1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér)

4.5.2 Átvételkor a Vevő az Utalvány felmutatásával, illetve az utalványban szereplő adatok azonosításhoz elégséges mértékű megadásával megkapja a belépőjegyeit.

4.5.3 A belépőjegy karszalag formátumú. A karszalag kizárólag a karra felhelyezve jogosít belépésre.

5 Elállási jog

5.1 A jegyvásárlás a Fizetési Szolgáltató oldalán történő tényleges fizetés előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható.

5.2 A Vevő a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, mivel a Rendezvényre szóló belépőjegy egy adott időpontra szól. A Szervezőnek az 5.4 pontban leírtak kivételével nem áll módjában sem a Belépőjegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni.

5.3 A megvásárolt, de fel nem használt jegyek árát a rendezvény után nem térítjük vissza.

5.4 A rendezvény elmaradása esetén az összes előre vásárolt jegy árát visszatérítjük.

5.5 Vevő tudomásul veszi, hogy a színpadi programok helyszíneinek befogadóképessége véges, így előfordulhat, hogy érvényes belépőjeggyel sem jut be minden általa választott színpadi programra. Ilyen esetekben Szervező nem kötelezhető a jegy árának visszatérítésére.

6 Jegyek átruházása

6.1 A Vevő részére Szervező által elküldött Utalványt Vevő átruházhatja harmadik személy részére. Jegyátvételnél a Szervező nem ellenőrzi Vevő személyazonosságát, csak az Utalványban szereplő adatok valódiságát, illetve az adott típusú karszalagra való jogosultságot.

6.2 Vevő az utalvány beváltását követően kézhez kapott karszalagját – felhelyezés előtt – átruházhatja harmadik személy részére, amennyiben a karszalagot fogadó személy is jogosult a karszalag igénybevételére.

6.3 A karszalag felhelyezés után nem átruházható. Szervező megtagadhatja a sérült karszalaggal megkísérelt belépést.

6.4 Vevő tudomásul veszi, hogy az Utalványt bizalmasan kezeli, illetéktelen személyeknek nem küldi tovább. Az utalvány illetéktelen személy által történő felhasználásából eredő károk miatt a Szervezőt nem terheli felelősség.

7 Adatvédelem

7.1 Szervező az online jegyvásárlás során birtokába jutott adatokat (név, cím, e-mail cím, számlázási adatok) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint bizalmasan kezeli, kizárólag a vásárlások teljesítéséhez használja fel.

7.2 Bizonyos adatokat a rendelés teljesítése érdekében Szervező a Fizetési Szolgáltató ill. a Számlázási Szolgáltató részére továbbít.

7.3 Vevő adatainak kezeléséről és a harmadik félnek továbbított adatokról az Adatvédelmi tájékoztató nyújt részletes információkat, mely itt érhető el: https://korusokejszakaja.hu/adatvedelem

8 Panaszkezelés

8.1 Vevő e-mailben jelezheti problémáját a egyesulet@csikszerda.hu e-mail címen magyar vagy angol nyelven. Szervező a beérkezett e-mailt 72 órán belül megválaszolja, illetve megkezdi az esetleges probléma kivizsgálását. Szervező az egyesulet@csikszerda.hu címre beérkező leveleket elektronikus rendszerben, állapotuk szerint osztályozva nyilvántartja és megőrzi.

9 Záró rendelkezések

9.1 Hibás adatok helyesbítését Vevő az egyesulet@csikszerda.hu címen kérheti. Vevő tudomásul veszi, hogy a jegyvásárlás során helytelenül megadott adatokból (pl. hibás e-mail cím) eredő károkért a Szervezőt nem terheli semmilyen felelősség.

9.2 A Szervező a műsorváltozás jogát fenntartja.

9.3 A rendezvény látogatása a COVID-19 járvány alatt a mindenkori kormányzati rendelkezések és a helyszínek feltételeihez kötött.

9.4 Rossz időjárási körülmények esetén a Színpadi programok előre meghirdetett alternatív helyszíneken (esőhelyszínek) kerülnek megrendezésre.

9.5 A Rendezvényen mindenki saját felelősségére vesz részt.

9.6 Szervező megtagadhatja a Rendezvényre történő belépést, ha Vevő súlyos alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt áll, vagy viselkedésével egyértelmű módon zavarja a program zavartalan lebonyolítását.

9.7 A Rendezvényen a résztvevőkről a sajtó képviselői és a szervezők által kép- és hangfelvétel készülhet.

9.8 Jelen vásárlói szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.