Általános Szerződési Feltételek | Kórusok Téli Éjszakája

Általános Szerződési Feltételek

1 Általános információk

A Kórusok Téli Éjszakája a Csíkszerda Kortárs Közösségi Egyesület (Cégjegyzékszám: 07-02-0003014, székhely: 484 Agárd, Csend u. 10, adószám: 18747791-1-07, a továbbiakban Szervező) által szervezett rendezvénysorozat. A Szervező a Rendezvény bizonyos programjainak látogatását belépőjegyhez köti. A belépőjegy megvásárlásával a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre Szervező és a jegyek értékét kiegyenlítő magánszemély vagy cég (a továbbiakban Vevő) között.

2 A Szervező adatai

Név: Csíkszerda Kortárs Közösségi Egyesület

Székhely címe: 2484 Agárd, Csend u. 10.

Cégjegyzékszám: 07-02-0003014

Nyilvántartást vezető cégbíróság: Székesfehérvári Törvényszék

Statisztikai számjel: 18747791-9499-529-07

Adószám: 18747791-1-07

Bankszámlaszám: MagNet Bank 16200106-11610531

E-mail cím: csx.egyesulet@gmail.com

3 A Kórusok Téli Éjszakája

3.1 A Kórusok Téli Éjszakája (a továbbiakban Rendezvény) egy több programpontból álló kulturális eseménysorozat, melyen az események az alábbi típusokba sorolhatók:

 • Színpadi program: Kóruskoncertek a Szervező által kiválasztott helyszíneken. Ezek a helyszínek korlátozott befogadóképességgel rendelkeznek.

 • Éneklő udvar: A MagNet ház fedett belső udvarán több időben és térben összehangolt esemény. 

 • Daltanítás, Közös éneklés: Előre meghirdetett helyszínen és időpontban megrendezett daltanítás vagy közös éneklés.

A Szervező mindegyik eseménytípus látogatását belépőjegyhez köti, a jogosultságot a helyszínek bejáratánál ellenőrzi.

3.2 A Szervező a Színpadi programok műsortervét a Rendezvény honlapján (korusokejszakaja.hu), valamint a helyszínen megjelenő programfüzetekben ismerteti. Az éneklő udvar, a daltanítások és a közös éneklés műsortervét a Szervező nem, vagy csak részben ismerteti.

3.3 A Rendezvény időpontja: 2020. február 15.

4 Jegyvásárlás és a szerződés létrejötte

A Szervező online elővételi jegyvásárlási lehetőséget biztosít a Rendezvényre a korusokejszakaja.hu weboldalon (a továbbiakban: Webshop) keresztül. A Webshopban a Vevő regisztráció nélkül vásárolhat. A Jegyvásárlás lépései a következők:

4.1 Jegyek kiválasztása

4.1.1 A Vevő a Webshopban kiválasztja, milyen típusú és mennyi jegyet szeretne vásárolni. A Webshop jegyvásárlási felülete az alábbi oldalon érhető el: https://korusokejszakaja.hu/jegyek

4.1.2 A Jegyek típusai és egységárai a következők:

 • Felnőtt jegy (14 éves kortól): Ára a helyszínen 2500 Ft, Online vagy elővételes vásárlás esetén 2000 Ft.

 • Gyermekjegy (7-13 éves kor között): Ára: 1000 Ft.

 • Családi jegy (2 felnőtt és 3 gyerek részére): 5000 Ft.

 • Támogatói jegy: Ára: 4000 Ft.

 • 6 éves korig a rendezvény díjmentesen látogatható.

4.1.3 Az árak bruttó árak, magyar forintban értendők.

4.1.4 Vevő megadja a vásárláshoz szükséges további adatait:

 • Név

 • E-mail cím

 • Számlázási adatok (Számlán szereplő név, adószám, számlázási cím)

4.1.5 Vevő áttekinti a megadott információkat, válaszol a CAPTCHA-tesztre, majd a Jegyvásárlás gombra kattintva átkerül a fizetési felületére. A Jegyvásárlás gomb megnyomásával egyidejűleg Vevő elfogadja jelen ÁSZF feltételeit.

4.2 Fizetés

4.2.1 Az online fizetés a Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5, a továbbiakban: Fizetési Szolgáltató) rendszerén keresztül történik. A fizetéssel egyidejűleg Vevő elfogadja a Fizetési Szolgáltató általános szerződési feltételeit.

4.2.2 A Vevő a Fizetési Szolgáltató oldalán kiválaszt egy fizetési módot, majd a Fizetési Szolgáltató útmutatásait követve fizet. Az itt megadott adatokat a Fizetési Szolgáltató kezeli, azokat a Szervező nem éri el.

4.2.3 Sikeres fizetést követően a Vevőnek van lehetősége a Fizetési Szolgáltatótól visszatérni a Webshop oldalára, ahol a fizetés állapotáról és a jegyátvétel részleteiről kap információt.

4.3 Fizetési visszaigazolás, a szerződés létrejötte

4.3.1 Sikeres fizetést követően a Webshop visszaigazoló e-mailt küld a Vevőnek (a továbbiakban Utalvány), mely tartalmazza a megvásárolt jegyek információit, valamint a rendelés sorszámát. A Webshop által küldött e-mail nem belépőjegy, belépésre nem jogosít.

4.3.2 A Webshop általi visszaigazoló e-maillel jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre Vevő és Szervező között. Szervező köteles a sikeres vásárlást követő 72 órán belül a Vevő által megadott e-mail címre elküldeni az Utalványt.

4.3.3 Bármilyen okból sikertelen vásárlás esetén a szerződés nem jön létre, visszaigazoló e-mail nem kerül elküldésre.

4.4 Számlázás

4.4.1 Sikeres online fizetést követően Vevő elektronikus számlát kap az általa megadott e-mail címre. Az elektronikus számlát a KBOSS.hu Kft (Székhely: 2000 Szentendre, Táltos utca 22/b, a továbbiakban Számlázási Szolgáltató) állítja ki és küldi el a Vevőnek.

4.5 A Jegyek átvétele

4.5.1 Személyes átvétel a rendezvény napján (2020. február 15.) lehetséges 15:00 órától a MagNet Közösségi Ház recepcióján (1062 Budapest, Andrássy út 98.).

4.5.2 Átvételkor a Vevő az Utalvány felmutatásával, illetve az Utalványban szereplő adatok azonosításhoz elégséges mértékű megadásával megkapja a belépőjegyeit.

5 Elállási jog

5.1 A jegyvásárlás a Fizetési Szolgáltató oldalán történő tényleges fizetés előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható.

5.2 A Vevő a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, mivel a Rendezvényre szóló belépőjegy egy adott időpontra (2018. február 24.) szól. A Szervezőnek az 5.4 pontban leírtak kivételével nem áll módjában sem a Belépőjegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni.

5.3 A megvásárolt, de át nem vett jegyek árát a rendezvény után nem térítjük vissza.

5.4 A rendezvény elmaradása esetén az összes előre vásárolt jegy árát visszatérítjük.

5.5 Vevő tudomásul veszi, hogy a színpadi programok helyszíneinek befogadóképessége véges, így előfordulhat, hogy érvényes belépőjeggyel sem jut be minden általa választott színpadi programra. Ilyen esetekben Szervező nem kötelezhető a jegy árának visszatérítésére.

6 Jegyek átruházása

6.1 A Vevő részére Szervező által elküldött Utalványt Vevő átruházhatja harmadik személy részére. Jegyátvételnél Szervező nem ellenőrzi Vevő személyazonosságát, csak az Utalványban szereplő adatok valódiságát.

6.2 Vevő az Utalvány beváltását követően kézhez kapott belépőjegyét is átruházhatja harmadik személy részére.

6.3 Vevő tudomásul veszi, hogy az Utalványt bizalmasan kezeli, illetéktelen személyeknek nem küldi tovább. Az Utalvány illetéktelen személy által történő felhasználásából eredő károk miatt a Szervezőt nem terheli felelősség.

7 Adatvédelem

7.1 Szervező az online jegyvásárlás során birtokába jutott adatokat (név, cím, e-mail cím, számlázási adatok) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint bizalmasan kezeli, kizárólag a vásárlások teljesítéséhez használja fel.

7.2 Bizonyos adatokat a rendelés teljesítése érdekében Szervező a Fizetési Szolgáltató ill. a Számlázási Szolgáltató részére továbbít.

7.3 Vevő adatainak kezeléséről és a harmadik félnek továbbított adatokról az Adatvédelmi tájékoztató nyújt részletes információkat, mely itt érhető el: https://korusokejszakaja.hu/adatvedelem

8 Panaszkezelés

8.1 Vevő e-mailben jelezheti problémáját a csx.egyesulet@gmail.com e-mail címen magyar vagy angol nyelven. Szervező a beérkezett e-mailt 72 órán belül megválaszolja, illetve megkezdi az esetleges probléma kivizsgálását. Szervező a csx.egyesulet@gmail.com címre beérkező leveleket elektronikus rendszerben, állapotuk szerint osztályozva nyilvántartja és megőrzi.

9 Záró rendelkezések

9.1 Hibás adatok helyesbítését Vevő a csx.egyesulet@gmail.com címen kérheti. Vevő tudomásul veszi, hogy a jegyvásárlás során helytelenül megadott adatokból (pl. hibás e-mail cím) eredő károkért a Szervezőt nem terheli semmilyen felelősség.

9.2 A Szervező a műsorváltozás jogát fenntartja.

9.3 A Rendezvényen programon mindenki saját felelősségére vesz részt.

9.4 Szervező megtagadhatja a Rendezvényre történő belépést, ha Vevő súlyos alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt áll, vagy viselkedésével egyértelmű módon zavarja a program zavartalan lebonyolítását.

9.5 A Rendezvényen a résztvevőkről a sajtó képviselői és a szervezők által kép- és hangfelvétel készülhet.

9.6 Jelen vásárlói szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

Top