Általános Szerződési Feltételek

1 Általános információk

A Kórusok Éjszakája a Csíkszerda Kortárs Közösségi Egyesület (Cégjegyzékszám: 07-02-0003014, Székhely: 484 Agárd, Csend u. 10, adószám: 18747791-1-07, a továbbiakban Szervező) által szervezett rendezvénysorozat. A Szervező a Rendezvény bizonyos programjainak látogatását belépőjegyhez köti. A belépőjegy megvásárlásával a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre Szervező és a jegyek értékét kiegyenlítő magánszemély vagy cég (a továbbiakban Vevő) között.

2 A Szervező adatai

Név: Csíkszerda Kortárs Közösségi Egyesület
Székhely címe: 2484 Agárd, Csend u. 10.
Cégjegyzékszám: 07-02-0003014
Nyilvántartást vezető cégbíróság: Székesfehérvári Törvényszék
Statisztikai számjel: 18747791-9499-529-07
Adószám: 18747791-1-07
Bankszámlaszám: MagNet Bank, 16200106-11610531
E-mail cím: csx.egyesulet@gmail.com

3 A Kórusok Éjszakája

3.1 A Kórusok Éjszakája (a továbbiakban Rendezvény) egy több programpontból álló kulturális eseménysorozat, melyen az események az alábbi típusokba sorolhatók:

 • Színpadi program: Kóruskoncertek a Szervező által kiválasztott helyszíneken. Ezek a helyszínek korlátozott befogadóképességgel rendelkeznek. A Szervező a Színpadi programok látogatását belépőjegyhez köti, a jogosultságot a helyszínek bejáratánál ellenőrzi.

 • Flashmob: Rövid kórusprodukciók nyilvános helyszíneken (utcák, terek stb), melyek bárki számára ingyenesen látogathatók.

 • Éneklő utca: Egy adott útvonalon több időben és térben összehangolt Flashmob-esemény. Ezek a flashmobokhoz hasonlóan bárki számára dímentesen látogathatóak.

3.2 A Szervező a Színpadi programok műsortervét a Rendezvény honlapján (korusokejszakaja.hu), valamint a helyszínen megjelenő programfüzetekben ismerteti. A Flashmobok és az Éneklő utcák programját a Szervező nem, vagy csak részben ismerteti.

3.3 A Rendezvény időpontja 2018. június 9.

4 Jegyvásárlás és a szerződés létrejötte

A Szervező online elővételi jegyvásárlási lehetőséget biztosít a Rendezvényre a korusokejszakaja.hu weboldalon (a továbbiakban: Webshop) keresztül. A Webshopban a Vevő regisztráció nélkül vásárolhat. A Jegyvásárlás lépései a következők:

4.1 Jegyek kiválasztása

4.1.1 A Vevő a Webshopban kiválasztja, milyen típusú és mennyi jegyet szeretne vásárolni. A Webshop jegyvásárlási felülete az alábbi oldalon érhető el: http://korusokejszakaja.hu/2018/jegyek.

4.1.2 A Jegyek típusai és egységárai a következők:

 • Felnőtt jegy (15 éves kortól): Ára online elővételi vásárlás esetén kedvezményesen 1600 Ft., a helyszínen 2000 Ft.

 • Családi jegy (2 felnőtt és 3 gyerek részére): Ára: 4500 Ft.

 • Gyermekjegy (7-14 éves kor között): Ára: 800 Ft. Családi jegy vásárlása esetén kedvezményesen 500 Ft.

 • Támogatói jegy: Ára: 3000 Ft.

 • 6 éves korig a rendezvény díjmentesen látogatható.

4.1.3 Az árak bruttó árak, magyar forintban értendők.

4.1.4 Támogatói jegy 2018. 06. 05-ig történő vásárlása esetén - amennyiben a Vevő kéri - Szervező kipostázza a vevőnek a megvásárolt belépőjegyeket. Minden más esetben a jegyeket személyesen lehet átvenni a Rendezvény napján.

4.1.5 Vevő megadja a vásárláshoz szükséges további adatait:

 • Név

 • E-mail cím

 • Számlázási adatok (Számlán szereplő név, adószám, számlázási cím)

 • Postázási adatok (Postacím)

4.1.6 Vevő áttekinti a megadott információkat, válaszol a CAPTCHA-tesztre, majd a Jegyvásárlás gombra kattintva átkerül a fizetési felületére. A Jegyvásárlás gomb megnyomásával egyidejűleg Vevő elfogadja jelen ÁSZF feltételeit.

4.2 Fizetés

4.2.1 Az online fizetés a Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5, a továbbiakban: Fizetési Szolgáltató) rendszerén keresztül történik. A fizetéssel egyidejűleg Vevő elfogadja a Fizetési Szolgáltató általános szerződési feltételeit.

4.2.2 A Vevő a Fizetési Szolgáltató oldalán kiválaszt egy fizetési módot, majd a Fizetési Szolgáltató útmutatásait követve fizet. Az itt megadott adatokat a Fizetési Szolgáltató kezeli, azokat a Szervező nem éri el.

4.2.3 Sikeres fizetést követően a Vevőnek van lehetősége a Fizetési Szolgáltatótól visszatérni a Webshop oldalára, ahol a fizetés állapotáról és a jegyátvétel részleteiről kap információt.

4.3 Fizetési visszaigazolás, a szerződés létrejötte

4.3.1 Sikeres fizetést követően a Webshop visszaigazoló e-mailt küld a vevőnek (a továbbiakban Utalvány), mely tartalmazza a megvásárolt jegyek információit, valamint a rendelés sorszámát. A Webshop által küldött e-mail nem belépőjegy, belépésre nem jogosít.

4.3.2 A Webshop általi visszaigazoló e-maillel jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre Vevő és Szervező között. Szervező köteles a sikeres vásárlást követő 72 órán belül a Vevő által megadott e-mail címre elküldeni az Utalványt.

4.3.3 Bármilyen okból sikertelen vásárlás esetén a szerződés nem jön létre, visszaigazoló e-mail nem kerül elküldésre.

4.4 Számlázás

4.4.1 Sikeres online fizetést követően Vevő elektronikus számlát kap az általa megadott e-mail címre. Az elektronikus számlát a KBOSS.hu Kft (Székhely: 2000 Szentendre, Táltos utca 22/b, a továbbiakban Számlázási Szolgáltató) állítja ki és küldi el a Vevőnek.

4.5 A Jegyek átvétele

4.5.1 Amennyiben a Vevő a 4.1.4 pont alapján a belépőjegy házhoz szállítását kérte, Szervező a Magyar Posta Zrt. szolgáltatásait igénybe véve kézbesíti a belépőjegyeket.

4.5.2 Személyes átvétel 2018. június 9-én lehetséges 12:00 órától a Rendezvény Pollack Mihály téri információs pultjánál (1088 Budapest, Pollack Mihály tér).

4.5.3 Átvételkor a Vevő az Utalvány felmutatásával, illetve az utalványban szereplő adatok azonosításhoz elégséges mértékű megadásával megkapja a belépőjegyeit.

5 Elállási jog

5.1 A jegyvásárlás a Fizetési Szolgáltató oldalán történő tényleges fizetés előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható.

5.2 A Vevő a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, mivel a Rendezvényre szóló belépőjegy egy adott időpontra (2017. június 10.) szól. A Szervezőnek az 5.4 pontban leírtak kivételével nem áll módjában sem a Belépőjegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni.

5.3 A megvásárolt, de át nem vett jegyek árát a rendezvény után nem térítjük vissza.

5.4 A rendezvény elmaradása esetén az összes előre vásárolt jegy árát visszaztérítjük.

5.5 Vevő tudomásul veszi, hogy a színpadi programok helyszíneinek befogadóképessége véges, így előfordulhat, hogy érvényes belépőjeggyel sem jut be minden általa választott színpadi programra. Ilyen esetekben Szervező nem kötelezhető a jegy árának visszatérítésére.

6 Jegyek átruházása

6.1 A Vevő részére Szervező által elküldött Utalványt Vevő átruházhatja harmadik személy részére. Jegyátvételnél Szervező nem ellenőrzi Vevő személyazonosságát, csak az Utalványban szereplő adatok valódiságát.

6.2 Vevő az utalvány beváltását követően kézhez kapott belépőjegyét is átruházhatja harmadik személy részére.

6.3 Vevő tudomásul veszi, hogy az Utalványt bizalmasan kezeli, illetéktelen személyeknek nem küldi tovább. Az utalvány illetéktelen személy által történő felhasználásából eredő károk miatt a Szervezőt nem terheli felelősség.

7 Adatvédelem

7.1 Szervező az online jegyvásárlás során birtokába jutott adatokat (név, cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási adatok, postacím) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint bizalmasan kezeli, kizárólag a vásárlások teljesítéséhez használja fel.

7.2 Bizonyos adatokat a rendelés teljesítése érdekében Szervező a Fizetési Szolgáltató ill. a Számlázási Szolgáltató részére továbbít.

7.3 Vevő adatainak kezeléséről és a harmadik félnek továbbított adatokról az Adatvédelmi tájékoztató nyújt részletes információkat, mely a fenti linken érhető el.

8 Panaszkezelés

8.1 Vevő e-mailben jelezheti problémáját a csx.egyesulet@gmail.com e-mail címen magyar vagy angol nyelven. Szervező a beérkezett e-mailt 72 órán belül megválaszolja, illetve megkezdi az esetleges probléma kivizsgálását. Szervező a csx.egyesulet@gmail.com címre beérkező leveleket elektronikus rendszerben, állapotuk szerint osztályozva nyilvántartja és megőrzi.

9 Záró rendelkezések

9.1 Hibás adatok helyesbítését Vevő a csx.egyesulet@gmail.com címen kérheti. Vevő tudomásul veszi, hogy a jegyvásárlás során helytelenül megadott adatokból (pl. hibás e-mail cím) eredő károkért a Szervezőt nem terheli semmilyen felelősség.

9.2 A Szervező a műsorváltozás jogát fenntartja.

9.3 Rossz időjárási körülmények esetén a Színpadi programok előre meghirdetett alternatív helyszíneken (esőhelyszínek) kerülnek megrendezésre.

9.4 A Rendezvényen programon mindenki saját felelősségére vesz részt.

9.5 Szervező megtagadhatja a Rendezvényre történő belépést, ha Vevő súlyos alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt áll, vagy viselkedésével egyértelmű módon zavarja a program zavartalan lebonyolítását.

9.6 A Rendezvényen a résztvevőkről a sajtó képviselői és a szervezők által kép- és hangfelvétel készülhet.

9.7 Jelen vásárlói szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

Top